10012

Σε ένα μεγάλο ποσοστό αναπαραγωγής και αναζωογόνησης εγκεφαλικών και μυϊκών κυττάρων οφείλεται σε μιτοχονδριακές διαταραχές.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ1

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μια «αθώα» έως βαριά ψυχική διαταραχή, που μπορεί όμως να δημιουργήσει πολύπλοκες καταστάσεις.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ1

Άτομα κάτω από έντονη πίεση, στρες, τραυματικά γεγονότα, αυτοκτονικότητες ή ακόμη και εκφυλιστικά νευρολογικά νοσήματα μπορούν να παρουσιάσουν τάσεις φυγής με αλλαγή της προσωπικότητας.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ1

Είναι οι περιπτώσεις που συναντούμε, κυρίως σε άτομα με ψυχικές διαταραχές, ύστερα από έντονο στρες, που δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και κινούνται τελείως μηχανικά.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ1

Σαφώς δεν είναι κάτι συνηθισμένο η αλλαγή της ταυτότητας οικιοθελώς.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ1

Οι διαταραχές προσωπικότητας με τη μια ή την άλλη μορφή, όπως έχουμε δει εδώ στη Βιονευρολογική, μπορεί να έχουνε ποικίλη χρονική διάρκεια.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ1

Η πλέον διαδεδομένη διαταραχή ψυχικής αιτιολογίας, σε άτομα με χρόνια χρήση χασίς ή και άλλων ουσιών, είναι η περιοδική ή συνεχής διαταραχή της προσωπικότητας.

Νευρολογία-επιληψία

Στην ιατρική χαρακτηρίζουμε σαν ψυχογενείς τις επιληπτικές εκείνες κρίσεις που κατά τη γνώμη των γιατρών δεν έχουν οργανικό υπόβαθρο.

Εγκέφαλος13

Και οι δύο περιοχές του υποθαλάμου της υπόφυσης είναι εγκεφαλικοί σχηματισμοί με συγκεκριμένες λειτουργικές «αποστολές».

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Η αποπροσωποίηση είναι το κλινικό φαινόμενο απώλειας τμήματος της γνώσης της προσωπικότητας.

Αρχη