Δυνορφίνη

Τα ενδογενή οπιούχα είναι μια σειρά από εγκεφαλικές ουσίες που παράγονται με στόχο να επιβραβεύσει ο εγκέφαλος το άτομο.

Τραύμα

Επειδή τα τραύματα εγκεφάλου ανήκουν στις λεγόμενες συχνές και «μπανάλ» περιπτώσεις της καθημερινότητας, δε δίνεται πολλές φορές η ανάλογη σημασία που πρέπει.

Yψοφοβία

Οι ειδικές φοβίες είναι υπερβολικός φόβος για ειδικά πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις.

Alzheimer

Η μεγάλη εξέταση στον τομέα της Βιοτεχνολογίας ανοίγει νέους δρόμους προσφέροντας υλικό και γνώση για κάποια σκοτεινά σημεία, όπως οι άνοιες, που μέχρι τώρα θεωρούνταν τελείως αδιευκρίνιστα.

Ενδογενή οπιοειδή

Στη ζωή πάντα έχουμε ένα θαυμασμό για τον ήρωα και μια περιφρόνηση για τον αντιήρωα.

parkinson

Το νεανικό πάρκινσον μαζί με το εφηβικό πάρκινσον αποτελούν ουσιαστικά ένα νέο τομέα έρευνας στη σύγχρονη νευρολογική προσπάθεια.

euros

Τις τελευταίες μέρες γίνεται συνεχώς λόγος για το διεθνές νομισματικό ταμείο όπου πρέπει να καταφύγουμε για να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα εμείς οι Έλληνες.

Προκλητά δυναμικά

Τα πιο τακτικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη νευρολογική εξέταση είναι οι διαταραχές από αισθητήρια όργανα, όπως αυτί, μάτι, δέρμα.

Εγκεφαλική αιμορραγία

Είναι γεγονός ότι μεταξύ των εγκεφαλικών αιμορραγιών, η παρεγκεφαλιδική αιμορραγία είναι περίπου στην τελευταία θέση των 5% με 10% των περιπτώσεων των εγκεφαλικών αιμορραγιών.

GABA

To γ-αμινοβουτυρικο οξύ ή (Gaba) παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο μεταβολισμό του εγκεφάλου και ταυτόχρονα είναι η γενέτειρα δράση του μυϊκού τόνου.

Αρχη