ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.
Βλέπουμε ότι σε ατομικό επίπεδο η πρόσβαση στην τεχνολογία υψηλού επιπέδου είναι εφικτή. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το άτομο μπορεί να δρα, να κινείται και κυρίως να συμμετέχει σε αγορές χωρίς να έχει την ανάγκη οποιασδήποτε εξουσίας ή πατροναρίσματος από οποιαδήποτε ομάδα. Τεχνολογικά οι δυνατότητες είναι τέτοιες που ο καθένας μπορεί να «κλείσει» συμφωνίες, να ρυθμίσει τη ζωή του ή να προάγει διαδικασίες μέσω του διαδικτύου. Αυτόματα αυτή η δυνατότητα και η απελευθέρωση της ατομικής αγοραστικής διαχείρισης ελαττώνει την κεντρική εξουσία.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη