ΙΟΣ ΈΜΠΟΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο ΙΟΣ ΈΜΠΟΛΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ.
Σε περιπτώσεις επιδημίας και ενδημίας η γρήγορη ανάπτυξη αποτελεί συχνό φαινόμενο. Εκείνο δυστυχώς που επαναλαμβάνεται είναι ότι οι παγκόσμιες υγειονομικές αρχές δεν αντιμετωπίζουν το φαινόμενο λογικά, αλλά ενστικτωδώς υπολογίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα ένστικτα των ανθρώπων. Η ενστικτώδης αντιμετώπιση μίας τόσο σοβαρής κατάστασης είναι απόλυτα λάθος και από πολιτικής και από υγειονομικής απόψεως. Οι ενέργειες πρέπει να βασίζονται στην απόλυτη λογική προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη