ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΑΚΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Καταστάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, μη αποτελεσματικά μέτρα που ακυρώνονται για να πάρουν τη θέση τους άλλα κ.ο.κ.. Είναι καταστάσεις που επιδεινώνουν συνεχώς τον τομέα της υγείας. Τις τελευταίες δεκαετίες η πείρα έχει διδάξει ότι για την καλύτερη λειτουργία του υγειονομικού τομέα πρωταρχικό ρόλο παίζει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης. Όταν λοιπόν υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών, κυρίως μέσω των γιατρών, προκύπτει η βελτίωση συνολικά του τομέα της υγείας.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη