ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το διαδίκτυο έφερε μία νέα επαναστατική προσαρμογή της ανθρώπινης ζωής σε παγκόσμια κλίμακα.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Με τις συγκρούσεις να αυξάνονται μέσα και έξω από την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, αρχίζει να εμφανίζεται ένας επιπλέον ουσιαστικός περιορισμός για τις αγορές.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Το δίπολο «αγορά-εξουσία» είναι σταθερό και ανά τους αιώνες γνωστό.

Αρχη