ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τον τελευταίο καιρό μία ιστορική αλλαγή γίνεται παγκοσμίως.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Με τις συγκρούσεις να αυξάνονται μέσα και έξω από την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, αρχίζει να εμφανίζεται ένας επιπλέον ουσιαστικός περιορισμός για τις αγορές.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕ βάση τα γεγονότα και συγκεκριμένα αυτά που συνέβησαν στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, προκύπτει μία βασική διάσταση του διαδικτύου.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Το δίπολο «αγορά-εξουσία» είναι σταθερό και ανά τους αιώνες γνωστό.

Αρχη