Μια μέθοδος που η τεχνική του υπολογισμού σε μια προσπάθεια βελτίωσης της τεχνητής νοημοσύνης την χρησιμοποιούν τελευταία παραδειγματιζόμενοι από την συμπεριφορά του ανθρώπινου DNA. Μελετώντας τα προβλήματα του ανθρώπινου DNA συγκεκριμένα του ανενεργού τμήματος αυτού, έφτασαν στο αποτέλεσμα ότιΔΙΑΒΑΣΤΕ

Η ΕΝΤΟΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΖΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ. Το ανθρώπινο μυαλό όσο και αν φαίνεται παράδοξο οδήγησε σε αυτή την διαστροφή της σκέψης να θέλει την κυριαρχία γιαΔΙΑΒΑΣΤΕ

Αρχη