Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στη Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Νέες έρευνες έδειξαν ότι δεν είναι οι φλεγμονές οι αποκλειστικές αιτίες που προκαλούν τις βλάβες των αξόνων και τη δημιουργία της ΣΚΠ.

http://aboutsclerosis.blogspot.com/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη