Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στη Σκλήρυνση κατά πλάκας. Σε κλινικούς γιατρούς που ασχολούνται με τα αυτοάνοσα νοσήματα, η συνύπαρξη δυο ή τριών μαζί δεν είναι κάτι που ξαφνιάζει. http://aboutsclerosis.blogspot.com/2011/07/crohn.html

Πρόκειται για μια ανισοκορία στους οφθαλμούς με ταυτόχρονη μείωση των αντανακλαστικών, κυρίως στα κάτω άκρα.

Πριν 220 περίπου χρόνια και ενώ η Γερμανία βρισκότανε σε πάρα πολύ μεγάλη κρίση, ένας Γερμανός μηχανικός ο Κάρολος Ντράιτς διαπίστωνε ότι οι μεταφορές είχαν μεγάλο πρόβλημα.

Αρχη