Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η ιστορία της χειρουργικής της επιληψίας άρχισε όταν μετά από τυχαίες στον εγκέφαλο επεμβάσεις, πιστοποιήθηκε ότι κατά καιρούς διαπιστωνόταν στον κροταφικό λοβό μια σκλήρυνση της εσωκροταφικής επιφάνειας.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/10/blog-post_9353.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη