Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Τα γονίδια δέχονται περιβαλλοντικούς ερεθισμούς που με την μέθοδο της μεθυλίωσης τα αποτυπώνουν μέσα τους σαν γενετικές πληροφορίες που μεταβιβάζονται από κύτταρο σε κύτταρο.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/10/blog-post_5404.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη