Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΆΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Δηλαδή είναι έσοδα μείον έξοδα και ότι απομένει, «μαζεύεται», «συσσωρεύεται» και αυξάνει τον πλούτο.

Το 1980 όμως έγινε μιας έντονη νομισματική, που ξεκίνησε σαν ενεργειακή κρίση και είχε μεγάλες προεκτάσεις σε ότι αφορά την απασχόληση και την αύξηση της ζήτησης.

Ενώ δηλαδή αυξήθηκε πάρα πολύ η απασχόληση, δεν υπήρχε η ζήτηση με αποτέλεσμα να πέσουμε κάθετα και οι κερδοφορίες και να έχουμε και απώλεια της συσσώρευσης.

Βέβαια αυτό έγινε στην δεκαετία του 1980 μέχρι του 1990, που πλέον ξανά δια της καινοτομίας και των νέων ανακαλύψεων ξαναμπήκε μπροστά η οικονομία.

Αλλά ήταν και η τελευταία φορά, που τα χρήματα μαζεύονταν περισσότερο γρήγορα από ότι περίμενε κανείς.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη