Ανεβάσαμε καινόυργιο άρθρο στη Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η θεραπεία των βλαστοκυττάρων χρειάζεται τρεις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σωστά: γνώση της προέλευσης, τρόπο καλλιέργειας και πλάνο εφαρμογής.

http://aboutsclerosis.blogspot.com/2011/12/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη