Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η οπτική νευροπάθεια του Λέμπερ είναι ένα κληρονομικό νόσημα που κυρίως μεταβιβάζεται από τη μητέρα λόγω ενός ελλιπούς γονιδίου στο χρωμόσωμα Χ και προσβάλει περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/03/blog-post_446.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη