Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Πρόκειται για χαρακτηριστικές καταστάσεις ημιανοψίας ,όπου από τον έναν ή και τους δυο οφθαλμούς στα οπτικά τους πεδία υπάρχει σκοτεινό περιβάλλον στο μισό ή σε ένα τέταρτο.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/blog-post_248.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη