Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η πρώτη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα άρχισε με μια γιγάντια οικονομική κρίση παγκοσμίου φάσματος, η οποία συνεχίζεται ακόμη και αυτό φαίνεται θα εξαρτηθεί από στρατιωτικοπολιτικές εξελίξεις.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/06/blog-post_5855.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη