ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΌΛΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ» ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Μ’ αυτόν τον τρόπο η πραγματική περιούσια, όπως η γη, οι φυσικοί πόροι, κατοικίες, τα κτήρια, εργοστάσια, ομόλογα κ.τ.λ., θα φορολογείται. Με τον «παγκόσμιο φόρο» είναι δυνατόν πλέον η παραγωγή να φορολογείται στη βάση της, έτσι που να δίνει τη δυνατότητα εξέλιξης σε νέες επενδύσεις. Δηλαδή, η πραγματική αξία του εισοδήματος από κάθε πλευρά θα φορολογείται όπως επίσης και των ίδιων των παραγωγικών πηγών μείον τα χρέη αυτών. Αυτός ο φόρος αποτελεί μια σκέψη, η οποία «ωθείται» όλο και περισσότερο από τους διεθνείς οργανισμούς και τα οικονομικά φόρουμ, προκειμένου να δοθεί μια λύση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου στην ουσία ο «πλούτος κληρονομείται».

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη