ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΤΟ ΔΙΠΟΛΟ «ΑΓΟΡΑ-ΕΞΟΥΣΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΓΝΩΣΤΟ.
Όσο τα χρόνια περνούν και η ανθρώπινη ιστορία εξελίσσεται, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι η σχέση μεταξύ αγοράς και εξουσίας γίνεται ισχυρότερη. Η ισχυροποίηση αυτού του δίπολου προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης των αγορών. Τα τελευταία χρόνια όμως το εμπόριο και οι αγορές αρχίζουν να υπερτερούν της εξουσίας με αποτέλεσμα την υποβάθμισή της σε δευτερεύοντα ρόλο. Σε παγκόσμια κλίμακα πλέον οι φορείς της εξουσίας αρχίζουν να υποτάσσονται σ’ αυτούς της αγοράς. Πρόκειται για μία κατάσταση που δείχνει ότι η ανεξάρτητη αγορά αναπτύσσεται ραγδαία παραμερίζοντας την εξουσία.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη