ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΈΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΈΝΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ.
Έτσι λοιπόν, οι σύγχρονοι «δυνατοί» του πλανήτη αναζητούν νέους πόρους εκμετάλλευσης και απόδοσης κέρδους. Όπως διαφαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, ένας τέτοιος πόρος είναι η Αρκτική. Η Αρκτική, μία περιοχή έως τώρα ανεπηρέαστη από τη διεθνή αγορά, αρχίζει και αποκτάει ενδιαφέρον και δημιουργούνται παράλληλα προϋποθέσεις για την εκμετάλλευσή της. Η Αρκτική αποτελεί άλλωστε την τελευταία δυνατότητα επέκτασης δύναμης κάποιων εξουσιών που με αγωνία προσπαθούν να συγκρατηθούν και να επηρεάσουν τις αγορές.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη