ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΈΔΕΙΞΑΝ ΠΟΣΟ ΣΦΙΚΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Η Ιατρική στην Ελλάδα στην κυριολεξία υπόδουλη του πελατειακού κράτους έχει δικές της δομές και τρόπο λειτουργίας. Ο καθένας μπορεί να το αναλύσει κατά τη δική του κρίση και να βγάλει συμπεράσματα. Το δύσκολο είναι πως δε γίνεται με ιδιωτική ή κρατική πρωτοβουλία να αλλάξει ένα τέτοιο καθεστώς. Το πελατειακό κράτος στην Ιατρική ακολουθεί δυστυχώς ένα δρόμο φθοράς και αυτοκαταστροφής.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη