ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Προκειμένου ένας «παγκόσμιος» φόρος να καθιερωθεί, είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη «παγκόσμια» πληροφόρηση.

YΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ;

Σύμφωνα με τις εξελίξεις σε όλες γενικά τις οικονομίες του κόσμου, στο επίπεδο της παγκοσμιοποίησης μέσω των διεθνών συναλλαγών είναι επόμενο να γεννηθεί και κάποιο είδος «παγκόσμιου» φόρου επί του κεφαλαίου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ

Όπως είναι γνωστό κάθε εποχή τελειώνει, όταν εξαντληθούν οι ψευδαισθήσεις.

Αρχη