ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τον τελευταίο καιρό μία ιστορική αλλαγή γίνεται παγκοσμίως.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το διαδίκτυο έφερε μία νέα επαναστατική προσαρμογή της ανθρώπινης ζωής σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕ βάση τα γεγονότα και συγκεκριμένα αυτά που συνέβησαν στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, προκύπτει μία βασική διάσταση του διαδικτύου.

TO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι δημοτικές εκλογές τέλη Μαΐου του 2014 «επισήμαναν» μια μεγάλη και καινούργια παράμετρο της κοινωνικής μας ζωής.

Αρχη