ΆΡΝΗΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Αναμφίβολα, η χρηματοπιστωτική κρίση είναι στην ουσία μια κρίση οικονομικών και κοινωνικών αξιών.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Σήμερα η μάστιγα της οικονομικής κρίσης μονοπωλεί την επικοινωνία και την αλληλοεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων.

Συσσώρευση και ανεργία

Μετά από μια πολύ άσχημη περίοδο το 1930, όπου παγκόσμια υπήρχε μια μεγάλη οικονομική κρίση,ήρθε μετά ο "χρυσός αιώνας" της καινοτομίας.

Αρχη