Η ΑΠΑΙΔΕΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Στη σύγχρονη Ελλάδα παρατηρούμε δυο καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά έχουν γίνει καθεστώς.

fisikaianthropos

ΣΤΟ ΔΙΠΟΛΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ.

Αρχη