Το ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό» το γνωρίζουμε από παιδιά και το αντιμετωπίζουμε οι ίδιοι με κατανόηση στην μαύρη καθημερινότητά μας.

Ονομάστηκε νεοφιλελευθερισμός και νεοπραγματισμός. Η αποτυχία και των δύο ξανάφερε την κρατική παρέμβαση και ξανάρχισε η θλίψη από την αρχή.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει με το ελληνικό κράτος και τα δάνεια. Σίγουρα το πρόβλημα είναι ψυχιατρικό. Η τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω εγώ ας πούμε..

Το ξεκίνημα του blog.. Αρχίζω από σήμερα την προσωπική μου σελίδα, σε μια προσπάθεια να βάλω κάτω μερικές ιδέες σε ένα ψηφιακό χαρτί και να τις αποδόσω μέσα από την δική μου εμπειρία και ψυχοσύνθεση.

Αρχη