Το παραλήρημα είναι ένα ψυχιατρικό σύμπτωμα μικρής, μεγάλης ή απεριορίστου διάρκειας, δηλαδή μπορεί κανείς να ζει συνέχεια με αυτό σε διάφορες ψυχώσεις κυρίως σχιζοφρενικού τύπου.

Το 1785 έκπληκτος ένας Άγγλος χειρούργος, κάτω από την απειλή ενός όπλου, εξαναγκάστηκε κυριολεκτικά να κόψει το υγιές πόδι ενός ατόμου.

Η νόσος του Crohn είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα που προσβάλει διάφορα σημεία του γαστρεντερικού σωλήνα.

Το μεγάλο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης κρύβεται πίσω από τη λειτουργία της συνειδητότητας.

Από τη δεκαετία του 1970 τα προκλητά δυναμικά έχουν μπει στη ρουτίνα της νευρολογικής κλινικής διάγνωσης.

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία της ανάγνωσης και κυρίως της ορθογραφίας που εμφανίζεται στα παιδιά από 5%-15%.

Το Σαββάτο 24 Μαρτίου 2008 διάβασε κάποιος στην καθημερινή ότι ξεκίνησε έρευνα για καταχρήσεις εκατό εκατομμυρίων δολαρίων (βλέπε απόκομμα εφημερίδας).

Καταρχήν, σαν διαταραχή της προσωπικότητας ορίζεται ένα μακροχρόνιο πρότυπο συμπεριφοράς και βιωμάτων που αποκλίνει σημαντικά από αυτό που ο μέσος όρος των προσδοκιών θεωρεί προβλέψιμο με βάση τον υφιστάμενο πολιτισμό.

Σύμφωνα με τις νέες ιατρικές αντιλήψεις , τα βλαστοκύτταρα αποτελούν ουσιαστικά το «μάνα εξ ουρανού» για κάθε είδους εκφυλιστική θεραπεία.

Ένα από τα μεγαλύτερα διαγνωστικά προβλήματα στη Νευρολογία είναι η αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης.

Αρχη