Η άρνηση είναι μια εγκεφαλική λειτουργία που προστατεύει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου στο να βιώνει αρνητικές καταστάσεις.

Αναμφίβολα, η χρηματοπιστωτική κρίση είναι στην ουσία μια κρίση οικονομικών και κοινωνικών αξιών.

Αρχη