Η κνίδωση δεν έχει ένα σαφές και κλινικά περιορισμένο αίτιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις του λεγόμενου αγγειονευρωτικού οιδήματος, η κνίδωση είναι πολύ έντονη και μάλιστα σε ευαίσθητα σημεία του σώματος.

Αρχη