Η κνίδωση, κατά βάση, είναι μια "ύπουλη" αντίδραση.