Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει μια εκτεταμένη πλάνη.

ΤΟ DNA ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Αρχη