Η άρνηση είναι μια εγκεφαλική λειτουργία που προστατεύει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου στο να βιώνει αρνητικές καταστάσεις.