Π.χ. η ισότητα, όσον αφορά την απόδοση σε διάφορα πράγματα ή διαδικασίες.