Π.χ. η ισότητα, όσον αφορά την απόδοση σε διάφορα πράγματα ή διαδικασίες.

Ψυχοκοινωνικά πειράματα έχουν δείξει ότι ο φθόνος παίζει ένα κεντρικό ρόλο στην καθημερινή μας συμπεριφορά.

Αρχη