Όπως είναι γνωστό από ιστορικές αναφορές στην αρχαία Αθήνα οι πόρτες στις εισόδους των σπιτιών άνοιγαν προς τα έξω και επειδή οι δρόμοι ήτα ιδιαίτερα στενοί, ήταν υποχρεωμένοι αυτοί που εξέρχονταν απ’ το σπίτι να χτυπούν στην πόρτα «προειδοποιώντας» τους περαστικούς που περνούν απ’ έξω.