Οι δημοτικές εκλογές τέλη Μαΐου του 2014 «επισήμαναν» μια μεγάλη και καινούργια παράμετρο της κοινωνικής μας ζωής.

Μάιος 2014: οι δημοτικές εκλογές βρίσκονται σε άμεση εξέλιξη και βλέπουμε ένα τεράστιο γεγονός που πιστοποιείται σ’ όλη τη ελληνική επικράτεια.

Η άρνηση είναι μια εγκεφαλική λειτουργία που προστατεύει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου στο να βιώνει αρνητικές καταστάσεις.

Δευτέρα 19.05.2014: στην Ελλάδα συνεχίζονται οι δημοτικές εκλογές για τη δεύτερη φάση τους.

Σε καταστάσεις ανταγωνισμού, όπως είναι π.χ. οι εκλογές για την ανάδειξη κάποιου υποψηφίου σε μια κυρίαρχη θέση, η σύγκριση είναι αναπόφευκτη.

Αρχη