Ο άνθρωπος μπορεί να σταματήσει τον ταύρο με διάφρους τρόπους.