Αυτοί οι όροι είναι σημαντικοί για την δεοντολογία σε πολλές επιστήμες.