Ένα είναι το γεγονός˙πως γενικά το ανθρώπινο είδος έχει την τάση να περιφρονεί και μάλιστα με πάθος το αφηρημένο.

Η ελεύθερη δραστηριότητα είναι μια έκφραση της ελεύθερης ζωής, της παραγωγικότητας και της αυτοεπιβεβαίωσης.

Το χρέος είναι μια διάσταση με νόημα που μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας κάτω από τις νέες χρηματοπιστωτικές εξελίξεις πάρα πολύ έντονα.

Αρχη