Η αφηρημένη τέχνη παράγει πίνακες που δεν έχουν καθολική μονομερή ερμηνεία.