Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει μια εκτεταμένη πλάνη.