Πλέον στη σημερινή Ελληνική καθημερινότητα λείπουν παντελώς τα κριτήρια καθορισμού μιας αξίας.