Η κνίδωση δεν έχει ένα σαφές και κλινικά περιορισμένο αίτιο.