Ένα είναι το γεγονός˙πως γενικά το ανθρώπινο είδος έχει την τάση να περιφρονεί και μάλιστα με πάθος το αφηρημένο.