Πρωινό Παρασκευής σε μια αίθουσα του τριμελούς εφετείου Αθηνών περίμενα την σειρά μου να υπερασπιστώ σαν μάρτυρας ένα φίλο.