Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΩΚΡΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΆΞΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.