Η ζωή μέσα στα γυρίσματα της έχει και αυτά των οικονομικών κύκλων.