Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΌΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.