Αναμφίβολα, η χρηματοπιστωτική κρίση είναι στην ουσία μια κρίση οικονομικών και κοινωνικών αξιών.

Σήμερα η μάστιγα της οικονομικής κρίσης μονοπωλεί την επικοινωνία και την αλληλοεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων.

Μετά από μια πολύ άσχημη περίοδο το 1930, όπου παγκόσμια υπήρχε μια μεγάλη οικονομική κρίση,ήρθε μετά ο "χρυσός αιώνας" της καινοτομίας.

Αρχη