Τα ιδιωτικά και διάσημα πανεπιστήμια γίνονται πανάκριβα.